top of page
Search

Η επιπτώσεις της ανεργίας στην ψυχική υγεία και τρόποι αντιμετώπισης.


Η χώρα μας αντιμετωπίζει πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας καθώς και ανασφάλειας και δυσαρέσκειας, που συνεπάγονται. Στην ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 9,6% τον Ιανουάριο του 2017 και στην «ΕΕ των 28» μειώθηκε ελαφρά στο 8,1% σε σχέση με 8,2%. Παρόλα αυτά, τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (23% το Νοέμβριο) και στην Ισπανία (18,2% τον Ιανουάριο). Σε μια κουλτούρα κοινωνίας που αξιώνει την εργασία ως ένδειξη του κοινωνικού μας στάτους, του πλούτου, της επιτυχίας και της ευημερίας μας πάνω από όλα. Σε αυτή την κοινωνία λοιπόν, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα ποσοστά άγχους και οι ψυχικές διαταραχές είναι ολοένα και περισσότερα, καθώς συνταγές για αγχολυτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα γράφονται κάθε μέρα.


Επιπτώσεις στην κοινωνία

Επηρεάζονται οι τιμές των ακινήτων και έλλειψη χρημάτων για οικιακή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάλειψη. Τα δημόσια σχολεία που στηρίζονται στον κρατικό χρεοκοπημένο μηχανισμό, αναγκάζονται να προσφέρουν λιγότερα καλά εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικές ανάγκες υπηρεσίες, όταν το κράτος δεν μπορεί πλέον να παρέχει αυτές τις συνεισφορές. Οικογένειες μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους ή να μετεγκατασταθούν λόγω της αλλαγής στην οικονομική τους κατάσταση.


Επιπτώσεις στις σχέσεις

Η απώλεια της εργασίας ενός εκ των συζύγων, μπορεί να επηρεάσει το γάμο. Οι σύζυγοι μπορούν να αλληλοκατηγορούνται για τη μη περικοπή δαπανών, δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην εργασία αρκετά σύντομα, ή δεν προβλέπουν κάτι σε σύντομο χρόνο. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν το άγχος τους, με την αύξηση της πρόσληψης αλκοόλ ή τη μετατροπή του στρες σε θυμό, οδηγώντας ενδεχομένως σε αυξήσεις ενδοοικογενειακής βίας, προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας και νομικά προβλήματα. Η αύξηση του δημοσιονομικού άγχους επίσης επιδεινώνει προϋπάρχοντα προβλήματα στη σχέση. Αυξημένο στρες μπορεί επίσης να αυξήσει την οικογενειακή βία ή να οδηγήσει σε έλλειψη επικοινωνίας, εάν ένας ή και οι δύο σύζυγοι αποσύρονται συναισθηματικά. Η απώλεια μιας θέσης εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε ντροπή και λύπη, που μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, και περαιτέρω αρνητικές σχέσεις σύγκρουσης.


Επιπτώσεις ατομικές

Μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια θέσεων εργασίας μπορεί να έχει ένα ψυχολογικό και βιολογικό αντίκτυπο, καθώς οδηγεί σε κατάθλιψη, αγχώδεις  διαταραχές, αυξημένα σωματικά συμπτώματα, όπως κόπωση ή πονοκεφάλους και υψηλότερα ποσοστά ιατρικών παθήσεων. Αυτό το τίμημα μπορεί να είναι χειρότερο για τους άνδρες, οι οποίοι αξιολογούν των αξία τους από την άποψη των οικονομικών τους και της καριέρα τους. Οι απόπειρες αυτοκτονίας, επίσης, αυξάνονται λόγο της ανεργίας.


Η έρευνα στην διάθεση της ανεργίας

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την προσαρμογή στην ανεργία; Μια πρόσφατη μετά-ανάλυση, στην οποία στατιστικώς συνοψίζονται τα αποτελέσματα πολλών και καλά σχεδιασμένων μελετών διαπιστώθηκε ότι οι ακόλουθοι παράγοντες ήταν αυτοί που σχετίζονται με την ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια της ανεργίας:


Παράγοντες που προβλέπουν χειρότερη ψυχική υγεία

Εργασιακός ρόλος – Η αξιολόγηση του εργασιακού ρόλου ως κεντρική πτυχή της ταυτότητας κάποιου.Κοινωνική αμφισβήτηση - Κριτική και αρνητικές απόψεις από ένα σύζυγο, τα μέλη της οικογένειας, φίλους και συναδέλφους.Οικονομική στενότητα – Η πεποίθηση ότι δεν είναι σε θέση να ικανοποιούν τις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις τους.Το άγχος - βλέποντας την ανεργία ως πολύ αγχωτική και αρνητική εμπειρία.

Παράγοντες που προβλέπουν καλύτερη ψυχική υγεία

Θετικός πυρήνας αξιολόγησης του εαυτού - η αίσθηση του εαυτού ως άξιου ή μη, αρμόδιου ή αναρμόδιου, έχοντας αποτύχει ή επιτύχει.Χρονική δομή - Έχοντας ρουτίνες και σχέδια για την δομή του ελεύθερου χρόνου.Προσδοκία νέας εργασίας - Έχοντας περισσότερες θετικές προσδοκίες για την απασχόληση

Το να παραμένεις  ψυχικά υγιής και θετικός στο πρόσωπο των επαναλαμβανόμενων απογοητεύσεων και της αβεβαιότητας, είναι σίγουρα ένα δύσκολο έργο. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να είναι ένα από τα κλειδιά για την εξεύρεση απασχόλησης και ανάκτησης της ικανοποίησης από τη ζωή. Ο πυρήνας της αξιολόγησης του εαυτού, όντας σε θετικές βάσεις, έχει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια της ανεργίας.

1 view0 comments
bottom of page